Skimmel på indvendige overflader.

Erfaringsblad
(42) 91 09 05 (annulleret)

Indhold

  • Forslag til løsning
  • Forklaring

Problem

Misfarvning på tapet, maling og andre indvendige overflader kan forårsages af skimmelsvampe, figur 1. Skimmelsvampe kræver en relativ luftfugtighed på minimum 70% og gerne 95-100%. Høj relativ luftfugtighed opstår især i kølige rum og i rum, hvor der produceres megen vanddamp.

Mangelfuld eller nedsat ventilation kan også give gode vækstbetingelser for skimmelsvampe ved kolde vægflader.

Vækst af skimmelsvampe på boligens indvendige overflader er ikke blot grimt og uhygiejnisk, det kan også lugte ubehageligt og i værste fald give beboerne helbredsmæssige gener f.eks. allergi og luftvejslidelser.

Figur 1. Skimmelangreb på pudset og malet overflade i køkken.

Misfarvning på tapet, maling og andre indvendige overflader kan forårsages af skimmelsvampe, figur 1. Skimmelsvampe kræver en relativ luftfugtighed på minimum 70% og gerne 95-100%. Høj relativ luftfugtighed opstår især i kølige rum og i rum, hvor der produceres megen vanddamp.
Mangelfuld eller nedsat ventilation kan også give gode vækstbetingelser for skimmelsvampe ved kolde vægflader.
Vækst af skimmelsvampe på boligens indvendige overflader er ikke blot grimt og uhygiejnisk, det kan også lugte ubehageligt og i værste fald give beboerne helbredsmæssige gener f.eks. allergi og luftvejslidelser.

Forslag til løsning

Projekteringsfasen
En velholdt og velkonstrueret bygning, stor eller lille, vil i reglen yde beskyttelse mod udefra kommende fugt og give beboerne et behageligt indeklima. Boligen skal være velisoleret og tæt, så man undgår unødigt varmespild, men samtidig skal beboerne have frisk luft.
Ved projekteringen er det således kun gennem materialevalg, konstruktion og udførelse, at skimmelangreb kan forebygges. Lav indendørs luftfugtighed samt rengøringsvenlige overflader vil mindske risikoen.

Udførelsesfasen
Ved byggeri må det tilses, at de materialer, der anvendes, ikke er skimmelangrebne. Pakker af træ, der står på byggepladsen uden overdækning og strøpinde imellem kan "brænde sammen", dvs. blive angrebet af grønne, sorte og hvidlige skimmelsvampe i fugtige perioder. Tørre byggematerialer eller hurtig udtørring, hvis overfladerne er blevet opfugtet, sikrer skimmelfrit nybyggeri.
Hvis konstruktionerne er udformet, så overfladerne forbliver tørre, vil risikoen for skimmelangreb være minimal.

Driftsfasen
Tilstedeværelsen af skimmel er et tegn på at den relative luftfugtighed lige ved det angrebne materiale er for høj og mindst 70% RF. Andre tegn på høj, relativ luftfugtighed kan f.eks. være dannelse af dug på indvendig side af vinduer, eller at skuffer og døre begynder at binde.
Ofte er der flere sammenfaldende faktorer, der alt i alt giver skimmelsvampene gode vækstbetingelser.

Den relative luftfugtighed i boliger bør om sommeren ikke være højere end 60-65% og om vinteren 45-50%. Fugtigheden bør aldrig overstige 70% RF.
Når den relative luftfugtighed nær det skimmelangrebne område er bragt under 70% RF, kan man forsøge at fjerne angrebet.
Tætte og glatte flader kan oftest afvaskes eller aftørres. På mere porøse materialer, eventuelt med ru overflade, vil svampemyceliet ofte være vokset ind i materialet, så det er misfarvet også efter aftørring. Man kan forsøge at blege angrebet med almindelige blegemidler f.eks. klorin i vand. En udskiftning af det angrebne materiale kan dog vise sig nødvendig.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.