Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse

Erfaringsblad
(99) 05 12 31

Indhold

  • Indledning
  • Vækstvilkår for skimmelsvampe
  • Helbredsmæssige gener
  • Grænseværdier er uafklarede
  • Årsager til skimmelsvampevækst
  • Forebyggende foranstaltninger efter bygningens ibrugtagning
  • Forebyggende foranstaltninger før og under byggeriets opførelse

Selv efter adskillige års omfattende forskning foreligger der endnu ikke al ønskelig viden om skimmelsvampe.

Der er fx ikke fastsat sikre grænseværdier for, hvornår skimmelsvampe – der findes over alt i naturen – er uacceptable for brugere af bygninger.

I dette erfaringsblad informeres generelt om skimmelsvampe – og gener som følge heraf.

Herudover gennemgås en række anbefalinger for bygningsbrugere, projekterende og udførende.

Indledning

Skimmelvækst på pvc-beklædning

Figur 1. Skimmelvækst på pvc-beklædning i baderum som følge af uhensigtsmæssig brugeradfærd, fx manglende udluftning og rengøring.

Skimmelsvampesporer findes overalt, og ved gunstige vækstbetingelser (fugt) vil de spire og danne mycelium (skimmel, mug), hvori der dannes nye sporer.

I naturen giver skimmelsvampe normalt ikke anledning til problemer.

De skimmelsvampe, som vokser – synligt eller skjult – i vore bygninger, kan under visse omstændigheder medføre helbredsmæssige gener for følsomme personer.

Skimmelsvampesporer vokser kun i bygninger, hvis der er fugtigt, dvs. hvis konstruktionerne er opfugtede eller den relative luftfugtighed er høj.

Opfugtning af konstruktioner kan fx skyldes utætheder i tag eller facader, opstigende grundfugt, utætheder i dampspærre eller kuldebroer.

Høj luftfugtighed kan fx skyldes manglende opvarmning, ventilation og udluftning – især hvis der også tørres tøj indendørs.

 

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse - side 1 Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse - side 2 Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse - side 3 Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse - side 4