Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt

Erfaringsblad
(49) 00 08 08
Udgave
3
Emneord

Indhold

 • Skadeårsager
 • Forebyggelse
  • Krav til betonkvalitet
  • Konstruktionsudformning
  • Anvendelse af tøsalte
  • Tøsalte
 • Skader og kemiske processer
 • Reparation af skader

Betonoverflader og betonbelægninger (fliser, belægningssten og betonkantsten) samt betonkonstruktioner af utilstrækkelig betonkvalitet eller af en uhensigtsmæssig udformning kan nedbrydes, hvis der anvendes tøsalte til glatførebekæmpelse. Nedbrydningen ses som smuldring eller afsprængninger i betonoverfladen og som revnedannelser i betonens indre. Indledningsbilledet viser et trafikeret dæk over en parkeringskælder. Belægningen er dårligt vedligeholdt, og tøsalt trænger om vinteren ned i betonkonstruktionen. I parkeringskældre kan tøsalt transporteres ind med bilerne. I dette blad gennemgås, hvordan projekterende, udførende og driftsansvarlige kan bidrage til forebyggelse af skader.

Skadeårsager

Brug af tøsalte til glatførebekæmpelse giver ofte skader på betonkonstruktioner og betonoverflader. Årsagen er et eller flere af følgende forhold:

 • Utilstrækkelig betonkvalitet.
 • Uhensigtsmæssig konstruktionsudformning med utilstrækkelig vandafledning, dårlige fugedetaljer og afløb.
 • Overdreven og ukorrekt brug af tøsalt.
Betonloft over parkeringskælder påvirket af tøsalt

Figur 1. Betonloft over parkeringskælder påvirket af tøsalt. Armeringen ruster, og holdbarhed og bæreevne forringes, ligesom betonen udvaskes langs revnerne.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt - side 1 Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt - side 2