Gå til hovedindhold

Skader på gulve med EPS-tilslag (EPS-beton)

Forsidefoto

Nedbrudt gulv med løst EPS-tilslag (EPS-kugler).

I takt med øget brug af gulvkonstruktioner med EPS-tilslag/EPS-kugler i daglig tale ”EPS-beton” ses der markante sætningsskader, buler og revner i konstruktionen. Skaderne opstår bl.a. pga. for lidt tilsat cement/bindemiddel, forkert fugtindhold, for korte blandetider, og fordi tykkelsen på afretningslaget ikke er rigtig. Erfaringsbladet giver indsigt i skadestyperne og forhold, der skal tages i betragtning for at undgå skader på den samlede gulvkonstruktion.

ID
(43) 19 10 31

Indledning

Gulve med tilslag af ekspanderet polystyren – også kaldet EPS-beton1 – har været anvendt i Danmark siden 1996. Opbygning med pumpbar EPS-beton anvendes i dag oftere end tidligere som undergulv for cementbaserede afretningslag i bolig- og institutionsbyggeri. I pumpbar EPS-beton kan der forekomme skader, som får indflydelse på de overliggende gulvbelægninger og brugen af gulvene. Skaderne ses i form af nedbrudte og revnede gulvbelægninger samt sætninger ved fodpaneler, figur 1, 2. Der findes i princippet to hovedtyper pumpbar EPS-beton:

  • Blanding af cement med tilslag af EPS-kugler og vand, evt. tilsat et additiv, som sikrer, at cementen kan binde på EPS-kuglerne. Den cementbaserede type bruges med forskelligt indhold af cement, afhængig af belastningsklasse/anvendelse.
  • Blanding af et mineralsk bindemiddel på cementbasis med tilslag af EPS-kugler eller et uspecificeret bindemiddel. Dette blad omhandler ikke denne type.

Det skal bemærkes, at EPS-beton ikke er det samme som skumbeton.

Nedbrudt/revnet gulvbelægning efter sætning i EPS-beton

Figur 1. Nedbrudt/revnet gulvbelægning efter sætning i EPS-beton.

Sætning i gulvkonstruktion med EPS-beton

Figur 2. Sætning i gulvkonstruktion med EPS-beton.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.