Gå til hovedindhold

Røgalarmer og røgalarmanlæg – installation, placering og vedligehold

Placering af røgalarm og røgalarmanlæg

Hurtig alarmering af brand har afgørende betydning for brandudviklingen og skadeomfanget. Der konstateres ofte brande i bygninger med røgalarmer, som ikke har virket efter hensigten – enten på grund af forkert installation eller mangelfuldt vedligehold. Der er ikke er officielle retningslinjer for installation, drift og vedligehold af røgalarmer. Derfor har bygherrer, rådgivere og installatører ingen fælles referencer, som sikrer korrekt funktion, dvs. opdager en brand og alarmerer boligens/bygningsafsnittets brugere. I dette erfaringsblad beskrives, hvordan et røgalarmanlæg udføres, så det opfylder sit formål, dvs. at opdage en brand og alarmere boligens eller bygningsafsnittets brugere. Billedet viser boligejendom, hvor en brand har bredt sig til hele tagetagen. Foto venligst udlånt af Københavns Brandvæsen, Videogruppen.

ID
(99) 12 11 11

Indledning

Ifølge BR10 [1] skal der installeres røgalarmanlæg [2] i alle bygningsafsnit/brandsektioner i:

  • etageboliger, enfamilie- og sommerhuse (anvendelseskategori 4 [1]),
  • hoteller, kollegier, vandrerhjem, kroer og pensionater med tilhørende flugtveje, hvis bygningsafsnittet indrettes med højst 10 soverum eller 50 sovepladser (anvendelseskategori 5 [1]),
  • hoteller, kollegier, vandrerhjem, kroer og pensionater med tilhørende flugtveje, hvis ikke alle bygningsafsnittets soverum har dør direkte til terræn i det fri (anvendelseskategori 5 [1]).

Kravene gælder for nye bygninger, men den enkelte kommune kan kræve tilsvarende ved større ombygninger og renoveringer. Røgalarmanlæg er ikke nødvendig, hvis der installeres automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og varslingsanlæg.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.