Gå til hovedindhold

Revner i bygninger – undersøgelse og analyse

Revne i gavl

De fleste bygninger har revner. Nogle har kun betydning for bygningens udseende, mens andre er tegn på alvorlige fejl, som vedrører sikkerheden. Selv erfarne byggeteknisk sagkyndige fejlvurderer ofte årsager til revnedannelser - som kunne være korrekt bedømt efter en grundig undersøgelse og systematisk analyse. I dette erfaringsblad påpeges, hvilke detaljer i revnebilledet, der kræver særlig opmærksomhed. Beskrivelserne suppleres af to erfaringsblade med henholdsvis illustrative eksempler og udbedringsmetoder. De tre blade er henvendt til sagkyndige, som udfører bygningssyn. De skal tilsammen bidrage til karakterisering af revner samt give grundlag for beslutning om nærmere undersøgelse, afhjælpning af årsager og udbedring af revner. Forsidefoto og figur 1 er venligst udlånt af Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB).

ID
(29) 07 12 27

Indledning

Det er ofte vanskeligt at fastslå årsag til og fremtidig udvikling af revnedannelser i facader, vægge, gulve og lofter – og resultatet af udbedringer lever ikke altid op til forventningerne. Forekomst af revner medfører ofte:

  • usikkerhed hos sagkyndige angående vurdering af revnernes betydning og efterfølgende anvisning af hensigtsmæssige forholdsregler,
  • tvister i forbindelse med fx ejendomshandel og forsikringssager. Målet med det foreliggende og de to øvrige erfaringsblade om revner i bygninger [1, 2] er at bidrage til:
  • bedre karakteristik af de observerede revner – herunder om der er forhold, som anbefales nærmere undersøgt samt hvilken ekspertise, der i givet fald kan inddrages [1],
  • anvisning af hensigtsmæssige udbedringsmetoder, der tager hensyn til sikkerhed, holdbarhed, udseende og økonomi [2].
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.