Gå til hovedindhold

Revner i bygninger – udbedring i beton og murværk

Resultat af revneudbedring

De fleste bygninger har revner. Nogle er harmløse skønhedsfejl, mens andre er tegn på alvorlige fejl i den bærende konstruktion – og dermed af betydning for sikkerheden. Inden udbedring af revner er det derfor vigtigt, at årsagerne til revnerne er identificeret og – hvis nødvendigt – afhjulpet. Dette erfaringsblad sigter på at bidrage til en hensigtsmæssig udbedring af revner. Bladet supplerer to andre erfaringsblade om undersøgelse og analyse af revner samt eksempler på revnedannelser, deres årsag og eventuelle risici. Billedet viser resultatet af revneudbedring. Arbejdet er givetvis teknisk korrekt, men den markante farveforskel mellem reparationsmørtel og eksisterende murværk medfører, at reparationen distraherer helhedsindtrykket.

ID
(29) 08 04 28

Indledning

I mange tilfælde udbedres revner uden forudgående undersøgelser – ofte ved at udfylde revnen med spartelmasse eller mørtel, hvorefter den skjules af overfladebehandling. Det går ofte godt, men kan være en kortsigtet løsning – og eventuelt forbundet med betydelig sikkerhedsmæssig risiko, fordi revnen måske var tegn på et svigt i den bærende konstruktion. Derfor anbefales, at udbedring først iværksættes, når årsagen er klarlagt – og om nødvendigt afhjulpet. Selv om det derefter lykkes at lukke revnen, kan fortsatte bevægelser medføre et æstetisk utilfredsstillende resultat, fordi det ofte er:

  • umuligt at forhindre revnen i at komme igen
  • meget dyrt at genskabe et udseende (fx farve og tekstur), som skjuler, at der har været en revne.

Derfor opstår mange tvister om udbedring af revner.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.