Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser

Erfaringsblad
(21) 98 05 25
Emneord

Indhold

  • Revner optræder hyppigere
  • Årsager til revnedannelse
  • Temperatur- og fugtbevægelser
  • Lodrette revner ved hjørner
  • Lodrette revner i lange vægge
  • Vandrette revner
  • Revner ved betonoverliggere
  • Reparation

I udvendigt murværk kan der forekomme revner, der løber lodret over flere skifter eller vandret over flere stenlængder. Revnerne ses mest i nyere bygninger med isolering mellem formur og bagvæg og især i vægge, hvor bagvæggen er af beton. De to billeder illustrerer en typisk skadesituation: Der er dannet en lodret revne i formuren i nærheden af et murhjørne. Dette BYG-ERFA blad gennemgår de almindeligste revnetilfælde og giver forslag dels til, hvordan revner undgås, dels til reparation af revner.

Revner optræder hyppigere

Forekomsten af revner i udvendigt murværk er tiltaget, efter at det blev almindeligt at varmeisolere kraftigt mellem formur og bagvæg. Revnedannelsen optræder ved hjørner, ved muråbninger og på steder, hvor murværk og beton er sammenbygget, men ses også i lange murflugter.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.