Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk

Erfaringsblad
(29) 12 12 25

Indhold

  • Indledning
  • Dilatationsrevner
  • Mørtelrester i dilatationsfuge
  • Afstand mellem dilatationsfuger
  • Normkrav
  • Dilatationsfuger
  • Typiske skader, revneforløb og udbedringsmuligheder
  • Bevægelser i murværk
  • Murværk og mørtel

Mange revner i murværk skyldes forkert materialevalg, fx mørtel, samt utilstrækkelig hensyntagen til temperaturvariationer og nødvendige bevægelsesmuligheder. For at undgå revnedannelser frarådes valg af stærkere mørteltype end murværket behøver af hensyn til de statiske forhold. I erfaringsbladet gennemgås typiske revner ved murhjørner, sokkel og vinduesfals. Desuden omtales, hvorfor revnerne opstår, og hvordan de undgås ved korrekt dimensionering og etablering af bevægelsesmuligheder, fx glidelag ved fundament og dilatationsfuger i vægfladen. Billedet viser en typisk revne på grund af murværkets manglende evne til at optage bevægelsen.

Indledning

Mange revner i formure af murværk opstår, fordi murværket har utilstrækkelige bevægelsesmuligheder. Disse nødvendige bevægelsesmuligheder kan fx sikres ved at etablere lodrette dilatationsfuger – og i nogle tilfælde ved at undlade bindere nær hjørner. Bemærk, at dilatationsfuger også benyttes ved murværk ophængt i konsoller, men at dette ikke behandles her. Da dilatationsfuger ofte skæmmer murværk, bliver antallet ofte reduceret – eller udeladt – ved projekteringen, hvilket øger risiko for revner.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk - side 1 Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk - side 2 Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk - side 3 Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk - side 4