Reparation af indstøbte brugsvandrør

Erfaringsblad
(53) 93 12 15
Emneord

Indhold

  • Forslag til løsning
    • 1. Galvaniseret stålrørsinstallation
    • 2. Kobberrørsinstallation med samlinger
    • 3. Kobberrørsinstallationer uden samlinger
  • Forklaring

Utætheder på indstøbte brugsvandrør er årsag til mange og store vandskader. I henhold til DIF norm for vandinstallationer, DS 439, 2. udg., maj 1989, er det ikke længere tilladt at indstøbe samlinger på kobberrør. I den tidligere udgave af normen fra 1978, og i DIF forskrifter for udførelse af vandinstallationer fra 1962 var dette tilladt, hvorfor langt de fleste huse, udført efter disse normer, også har indstøbte samlinger. DIF forskrifter for udførelse af vandinstallationer fra 1962 blev først medtaget i Bygningsreglementet i 1972, og var derfor lovgivningsmæssigt først gældende fra ikrafttrædelsen af dette. Der var frem til dette tidspunkt derfor ingen lovregulering på området. Det må derfor også før 1972 betragtes som tilladt at indstøbe f.eks. galvaniserede stålrør. En undtagelse kan dog være, at forskrifterne har været medtaget i visse af de større vandforsyningers regulativer og derfor alligevel har været gældende. Dette bør i hvert enkelt tilfælde undersøges hos den lokale vandforsyning. Figur 1. Indstøbte galvaniserede stålrør i betongulv. Udførelsestidspunktet er afgørende for lovligheden af reparation. Figur 2. Dårligt udført loddesamling på kobberrør, hvor langvarig utæthed har slidt spor ned i røret.

Forslag til løsning

Det vil normalt være lovligt at retablere en installation, så den svarer til den installation, som oprindeligt blev godkendt, og i overensstemmelse med den norm, der var gældende, da anlægget blev udført. Reparation kan således ske med de oprindeligt anvendte materialer og samlingsmetoder, såfremt de pågældende materialer dengang måtte placeres på de steder i installationen, hvor utætheden findes. Der kan være tilfælde, hvor et materiel eller en udførelsesform af f.eks. miljø- eller sikkerhedsmæssige grunde senere er blevet forbudt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.