Gå til hovedindhold

Renoveringspuds – anvendelse og virkemåde

Sokkel behandlet med renoveringspuds

Sokkel behandlet med renoveringspuds i Roskilde Domkirke.

Renoveringspuds er beregnet til murværk, som nedbrydes af fugt og salte. Materialerne er særligt egnede til at optage saltene, samtidig med, at de tillader fugt at fordampe. Hensigten er at forlænge pudsens levetid og derved reducere behovet for vedligeholdelse. Erfaringsbladet gennemgår princippet for renoveringspudsens virkemåde, typiske anvendelser og dens begrænsninger.

ID
(49) 20 09 27

Indledning

Nedbrydning af murværk pga. fugt og salte er en vedvarende udfordring for vedligeholdelse af facader og kældervægge. Teglsten og mørtelfuger smuldrer, og pudslag mister vedhæftning pga. saltenes krystallisation. Saltene kan stamme fra bygningsmaterialerne, fra tilstødende jordlag eller fra luftforurening. I nogle tilfælde er saltene tilført som følge af bygningens tidligere anvendelse. Ofte forekommer nedbrydningen ved terræn, hvor tøsaltning er den mest almindelige kilde1-3.

Saltforurenet murværk kan udbedres ved at udskifte sten og fuger, men det er en forholdsvis kostbar fremgangsmåde. En alternativ metode er at behandle murværket med en puds, som tåler saltets tilstedeværelse4-5. Traditionelt har man anvendt almindelige mørtler med særlige tilsætningsstoffer. En blanding af frisk komøg og kalkmørtel i forholdet 1:1 giver et porøst og fiberarmeret materiale, som er mere modstandsdygtigt over for salte end ren kalkmørtel.

I dag anvendes normalt fabriksfremstillede produkter med tilsvarende egenskaber – ofte betegnet renoveringspuds. Renoveringspuds markedsføres i Danmark af flere leverandører, som deklarerer produkterne efter WTA Merkblatt 2-9-20/D5 og DS/EN 998-16.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.