Gå til hovedindhold

Renovering af ydervægge hvor MgO-plader er vindspærre

Fugtskjolder, saltholdig væske fra MgO-vindspærreplader

Et fundament, hvor fugtskjolder afslører, at der er udskilt en saltholdig væske fra MgO-vindspærreplader i den overliggende lette ydervæg.

I lette ventilerede ydervægge blev der fra ca. 2010 til ca. 2014 anvendt MgO-plader, der senere viste sig uegnede, fordi de opsuger fugt fra udeluften. Fugtopsugningen skyldes pladernes indhold af magnesiumklorid (MgCl2), som er et stærkt fugtsugende salt. Det anbefales, at de bliver udskiftet – normalt inden for få år.

ID
(21) 19 04 02

Indledning

Det har siden 2015 været kendt, at MgO-vindspærreplader i lette ydervægge har givet anledning til uacceptabel fugtophobning i væggenes trædele samt korrosion på stålskeletter, beslag, befæstelser, inddækninger etc.1.

Årsagen er, at pladernes indhold af saltet magnesiumklorid (MgCl2) har optaget store mængder fugt fra den udeluft, som passerer det udeluftventilerede hulrum mellem regnskærm og vindspærre. Når pladerne har optaget tilstrækkelig med fugt fra udeluften, bliver fugten udskilt igen som en stærkt korrosiv saltopløsning. Saltopløsningen vil dernæst blive opsuget i træ, der er i direkte eller indirekte kontakt med pladerne. Hvor saltopløsningen når metaldele, vil der ske korrosion.

De senere års erfaring har vist, at udskillelse af saltopløsning fra MgO-pladerne under ens forhold vil ske med forskellig hastighed ikke alene fra fabrikat til fabrikat, men også inden for en enkelt leverance. Det anbefales, at pladerne udskiftes med egnede vindspærreplader.

Hvis metaldele er korroderede, skal det vurderes, om restbæreevnen og den tilbageværende korrosionsbeskyttelse er tilstrækkelig. Takten for at fjerne pladerne vil afhænge af skadernes initialt konstaterede omfang samt et skøn over den udvikling, som kan forventes.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.