Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Renovering og vedligehold af små, murede skorstene

Revnet elementskorsten og tæret renselem

Problem: Murede skorstene og især skorstenspiber er meget hårdt belastede bygningsdele. Revnet murværk, afskallede sten, forvitrede fuger, tærede renselemme og løbesod er hyppigt forekommende skader. De skadevoldende forhold skyldes enten en uhensigtsmæssig skorstenskonstruktion, forkert justering/betjening af fyringsanlægget eller manglende vedligehold. Desværre får skaderne ofte lov at udvikle sig, inden der gribes ind, med risiko for, at der opstår ulykker og økonomiske tab. Ved reparation af skaderne tages ikke hensyn til, at den udbedringsmetode, der er valgt, udover at afhjælpe de forekommende skader også skal virke forebyggende mod nye skader og sikre en effektiv udnyttelse af fyringsanlægget.