Renovering og vedligehold af små, murede skorstene

Erfaringsblad
(27) 90 03 16 (annulleret 18.06.1990)

Problem

Murede skorstene og især skorstenspiber er meget hårdt belastede bygningsdele.

Revnet murværk, afskallede sten, forvitrede fuger, tærede renselemme og løbesod er hyppigt forekommende skader.

De skadevoldende forhold skyldes enten en uhensigtsmæssig skorstenskonstruktion, forkert justering/betjening af fyringsanlægget eller manglende vedligehold.

Erfaringsbladets sider

Renovering og vedligehold af små, murede skorstene - side 1 Renovering og vedligehold af små, murede skorstene - side 2