Renovering af faldstammer

Erfaringsblad
(50) 17 11 23
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Valg mellem metoder
 • Lovgivning
 • Krav til levetid
 • Kapacitet af renoverede faldstammer
 • Udskiftning/renovering
  • Total udskiftning af faldstammen
  • Delvis udskiftning
  • Udskiftning til faldstamme med mindre dimension
 • Strømpeforing
  • Stram foring
  • Coating med godstykkelse større eller lig 1 mm
  • Coating med godstykkelse mindre end 1 mm
 • Rensning
 • Efterarbejder efter renoveringen
 • Drift og vedligehold
 • Kvalitetssikring og kontrol
 • Et praktisk eksempel

Renovering af faldstammer er et forholdsvist nyt marked i hastig vækst. Derfor findes der ikke regler, der kan sikre bygherrer, at den faldstammerenovering, de får udført, lever op til nogle kvalitetskrav, og at levetiden på faldstammen forlænges. I dette erfaringsblad beskrives de forskellige renoveringsmetoder på markedet, hvordan der vælges mellem metoderne, samt hvilket tilsyn og kontrol der er nødvendigt for at sikre, at kvaliteten af det færdige arbejde lever op til forventningerne. Desuden gives et eksempel på en gennemført renovering af regnvandsfaldstammer. Billedet viser en faldstamme med faste aflejringer af fedt, rust mm.

Indledning

I mange ældre ejendomme er faldstammerne nedslidte, utætte og fyldt med aflejringer. Brugerne oplever, at de ikke kan slippe af med spildevandet, at vandlåsene bliver udsuget, og at spildevand siver ud af faldstammerne. I starten bliver der foretaget midlertidige reparationer, og faldstammen bliver renset, men til slut er der kun to muligheder: udskiftning eller renovering.

Der vil aldrig være en klar skillelinje, som angiver, om man skal udskifte eller renovere en faldstamme. Når faldstammerne er vanskeligt tilgængelige, og når også de liggende ledninger er indmuret, vil valget ofte falde på renovering. Ligeledes vil generne for beboerne have stor indflydelse. Ved en udskiftning vil arbejdet tage lang tid, og der vil være store gener i de enkelte lejemål med ophugning af gulve/vægge/etageadskillelser.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Renovering af faldstammer - side 1 Renovering af faldstammer - side 2 Renovering af faldstammer - side 3 Renovering af faldstammer - side 4