Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse

Erfaringsblad
(13) 14 12 10
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Sundhedsskadelig radon i Danmark
 • Radonsug – opbygning og funktion
  • Suglagets materialer og udformning
  • Sugbrønd
 • Passivt og aktivt radonsug
 • Radonsug fra kapillarbrydende lag
 • Andre muligheder
 • Lovgivning
 • Radonmålinger – etablering og drift

I BR10 kræves indstrømning af radon i nye bygninger begrænset – og desuden anbefales gennemført særlige foranstaltninger i ældre bygninger. Det mest effektive er et radonsug, som kan transportere radonholdig luft i jorden under en bygning gennem et rør til afkast over taget. Billedet viser et enfamiliehus hvor radonsug er udført med sugbrønde og rør ført gennem fundament til samlingsrør placeret ude. I erfaringsbladet beskrives opbygning og funktion af såvel aktivt som passivt radonsug samt hvordan det kan etableres i de fleste enfamilie-, række- og kædehuse.

Indledning

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, som findes overalt i undergrunden, og som sammen med jordluft kan trænge ind i bygninger gennem utætheder. Indtrængningen er især knyttet til rum med gulve og vægge direkte mod jord, dvs. i kælder, krybekælder eller i stueetage i bygninger med terrændæk [1, 2].

Ingen bygninger er helt fri for radon. I udeluften forekommer radon naturligt i begrænset omfang. Bygninger ventileret med udeluft er derfor ikke uden radonindhold i indeluften, men niveauet kan reduceres og nærme sig udeluftens radonindhold. Radonindholdet i indeluft er typisk højere end i udeluften som følge af fx afgivelse fra jord, vand og materialer [3]. Radonindtrængning via jordluft er ofte primær årsag til højt radonniveau i indeluft. Etablering af radonsug (figur 1) anses for den mest effektive metode til at reducere radonindholdet i indeluften [3, 4]. Radonsug fra det kapillarbrydende lag kan eventuelt kombineres med fx udlægning af fast membran eller smøremembran på kældergulv og andre foranstaltninger [4].

figur1

Figur 1. Radonsug i gulvkonstruktion med kapillarbrydende lag. Udførelsesprocessen for etablering kan ses på membran-erfa.dk [8].

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse - side 1 Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse - side 2