Gå til hovedindhold

Radon – målemetoder og vurdering

radonmåler - sporfilmdosimeter

Bladet beskriver, hvordan der måles radon i bygninger. Hvilke målemetoder der benyttes, hvor mange målere der skal anvendes, og hvor de skal placeres. Desuden beskriver bladet, hvilke krav der stilles til måleperioden, for at resultatet kan bruges til at bestemme estimeret årsmiddelværdi i en bolig eller i en bygning, som er omfattet af det nationale referenceniveau. Målingerne anvendes til at vurdere, om radonkoncentrationen i en bygning overskrider det nationale referenceniveau eller bygningsreglementets krav. Billedet viser et lukket sporfilmdosimeter, der er placeret på undersiden af et skrivebord, hvor indeluften uhindret kan passere sporfilmdosimetret.

ID
(99) 18 06 28

Indledning

Radon er en radioaktiv gas, som forekommer naturligt i undergrunden. Radongassen kan trænge ind i vores bygninger gennem utætheder i terrændæk, kældergulv eller -vægge. Radonniveauet i indeluften reduceres ved fortynding, når der ventileres med udeluft, figur 1.

Radon henfalder med en halveringstid på 3,8 døgn under udsendelse af alfapartikler. Når henfaldet sker i lunger og luftveje, skades vævet. Radon i indåndingsluften øger risikoen for udvikling af lungekræft. Der kan være flere formål med at foretage radonmålinger [1], herunder at undersøge eller dokumentere:

  • At bygningsreglementets bestemmelser er overholdt.
  • Niveauet af radon i indeluften i en bygning i forhold til det nationale referenceniveau (hele døgnet).
  • Niveauet af radon i bygningens brugstid,samt:
  • At finde særligt belastede lokaler i fx kældre (kildesporing).
  • At undersøge effekten af et radonreducerende tiltag.
Radon i bygninger

Figur 1. Radon i bygninger.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.