Gå til hovedindhold

Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader

opfugtet vægbeklædning af porøse træfiberplader med angreb af Ægte Hussvamp

I 1950'erne og 60'erne var det almindeligt at beklæde uisolerede lofter, ydervægge og tagetager i enfamiliehuse og sommerhuse med porøse træfiberplader - såkaldte "bløde masoniteplader" - for at forbedre husets varmeisolering. Disse beklædninger er ikke lovlige at opsætte i dag, da materialerne ikke opfylder brandkravene til beklædningsplader. Herudover har det vist sig, at denne type beklædning af kolde ydervægge øger risikoen for fugtskader og deraf følgende vækst af svampe. Derfor anbefales pladerne fjernet. Billedet viser en opfugtet vægbeklædning af porøse træfiberplader med angreb af Ægte Hussvamp.

ID
(42) 02 06 27

Indledning

Som led i den såkaldte „Huseftersynsordning“ er der registreret et større antal ældre ejendomme, hvor lofter, ydervægge og vægge i kældre er beklædt med bløde træfiberplader. Blandt de bygningssagkyndige hersker der en del usikkerhed om, hvordan man skal forholde sig til denne type beklædning. Som angivet i afsnittet om myndighedsbestemmelser senere i dette blad, må pladerne ikke længere anvendes til synlig beklædning af vægge og lofter – bortset fra som opslagstavler i begrænsede felter. Hvad angår lovligheden af de eksisterende beklædninger, afhænger det af, hvornår de er opsat. Dette kompliceres dog af, at der sjældent foreligger byggetilladelser eller anden form for dokumentation, som angiver, hvornår pladerne er opsat. Herudover er mange af disse pladebeklædninger udført som "gør-det-selv" arbejde.

Beklædninger med bløde træfiberplader indebærer både brand- og fugtmæssig risiko; de har desuden kun meget begrænsede varmeisolerende egenskaber. Hvis pladerne er opsat under de senere beskrevne forhold, anbefales de derfor erstattet med mindre risikofyldte varmeisoleringsmaterialer og beklædninger. SBI-anvisning 178 [1] viser den fugtmæssigt korrekte udførelse og i SBI-anvisning 100 [3], vises eksempler på metoder til efterisolering.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.