Plantevækst på facader

Erfaringsblad
(41) 94 06 27
Emneord

Indhold

  • Forslag til løsning
  • Projekteringsfasen
  • Forklaring

Facadebeplantning er i mange år blevet anset for at have en negativ indvirkning på bygningers facader og andre bygningsdele. Der hersker derfor megen tvivl om - eller direkte modstand mod - anvendelse af facadebeplantning.

Facadebeplantning kan dog tilføre en bygning æstetiske værdier og til en vis grad byggetekniske fordele. Skader kan i vid udstrækning stærkt begrænses.

Typiske skader er:

- Deformering af nedløbsrør og tagrender.

- Skader på tagkonstruktion.

- Indvoksning i eksisterende revner, defekte fuger og elementsamlinger.

- Deformering af for svagt udformede plantestøtter.

Figur 1. Anvendes facadebeplantning med omtanke, kan der ikke påvises nogen direkte skadelig virkning. Facadebeplantning kan derimod være et værdifuldt grønt element i det urbane miljø.

Forslag til løsning

Foretages projektering, etablering og pleje af facadebeplantning i forhold til den enkelte plantes specifikke vækstkrav og individuelle egenskaber med hensyn til hæftemetode, vækstkraft, vækstform osv., kan der ikke påvises væsentlige negative påvirkninger på facader eller andre bygningsdele.

At skader alligevel forekommer skyldes typisk:

  • Projekteringsfejl, forårsaget af mangelfuldt plantekendskab.
  • Mangelfuld vedligeholdelse af planten.
  • Mangelfuld vedligeholdelse af bygningen. 
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.