Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg

Erfaringsblad
(10) 07 08 01

Indhold

  • Indledning
  • Spillebanen
  • Omgivelser og sikkerhedsafstande
  • Anlæggets konstruktive opbygning og materialer
  • Vedligehold
  • Spilleregler og -teknik
  • Boule og Petanque

Petanquebaner vinder stadig større udbredelse i forbindelse med rekreative anlæg, fx ved boligbebyggelser, virksomheder og offentlige parker.

I dette erfaringsblad beskrives anlæggets etablering, konstruktive opbygning, materialevalg og omgivelser, så spilleglæden øges og omfanget af vedligehold reduceres. Herudover præsenteres petanquespillets regler og kasteteknikker.

Indledning

Petanqueanlæg

Figur 1. Petanqueanlæg, som behøver en ”kærlig hånd” inden spillesæsonen.

Der er i de senere år etableret en del petanqueanlæg i forbindelse med fællesarealer ved boligbebyggelser, virksomheder, offentlige parker og andre rekreative anlæg.

For at sikre størst mulig spilleglæde er det vigtigt, at anlægget etableres korrekt i forhold til såvel spillets regler som anlægserfaringer og omfanget af vedligehold.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg - side 1 Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg - side 2