Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg

Erfaringsblad
(10) 07 08 01

Indhold

  • Indledning
  • Spillebanen
  • Omgivelser og sikkerhedsafstande
  • Anlæggets konstruktive opbygning og materialer
  • Vedligehold
  • Spilleregler og -teknik
  • Boule og Petanque

I dette erfaringsblad beskrives anlæggets etablering, konstruktive opbygning, materialevalg og omgivelser, så spilleglæden øges og omfanget af vedligehold reduceres. Herudover præsenteres petanquespillets regler og kasteteknikker.

Petanquebaner vinder stadig større udbredelse i forbindelse med rekreative anlæg, fx ved boligbebyggelser, virksomheder og offentlige parker.

Indledning

Figur 1. Petanqueanlæg, som behøver en ”kærlig hånd” inden spillesæsonen.

Der er i de senere år etableret en del petanqueanlæg i forbindelse med fællesarealer ved boligbebyggelser, virksomheder, offentlige parker og andre rekreative anlæg.

For at sikre størst mulig spilleglæde er det vigtigt, at anlægget etableres korrekt i forhold til såvel spillets regler som anlægserfaringer og omfanget af vedligehold.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg - side 1 Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg - side 2