PCB i indeluften - undersøgelser, vurdering og faldgruber

Erfaringsblad
(99) 16 12 15
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Forundersøgelse
 • PCB (Poly Chlorerede Biphenyler)
 • PCB – Lovgivning og forbud
 • PCB – Sundhedspåvirkninger
 • PCB-måling i indeluft
  • Målebetingelser
 • Målesteder i bygningen
  • Der anbefales:
  • Det anbefales, at de udvalgte lokaler repræsenterer:
  • Vær opmærksom på:
 • Prøverør og opsamlingsforhold
  • Fremgangsmåde
  • Vær opmærksom på:
  • Vær opmærksom på:
 • PCB kongener
 • Vurdering af prøveresultat
 • Midlertidige afværgetiltag ved uacceptabelt indhold af PCB i indeluften
  • Midlertidige afværgetiltag
  • Rengøring
  • Ventilation
  • Vær opmærksom på:
  • Temperatur
 • Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Arbejdstilsynets anbefalinger

PCB kan ikke ses, lugtes eller smages. Længere tids ophold i lokaler med PCB i indeluften kan indebære en helbredsrisiko. For at afgøre om indeluften i en bygning indeholder uacceptable mængder af PCB, kræves kemiske laboratorieanalyser af opsamlede luftprøver. Til brug for de indledende luftundersøgelser beskriver erfaringsbladet, hvornår der er begrundet mistanke om PCB i indeluften i en bygning – og dermed risiko for utilfredsstillende sundhedsmæssige forhold – og hvordan det afklares. Måleteknikeren bør have de fornødne tekniske kompetencer og være opmærksom på måletekniske problemstillinger. Fotoet viser tidstypisk tilbygget skolefløj fra 1968 med elastiske fuger både ud- og indvendigt.

Indledning

Som udgangspunkt er alle bygninger, der er opført, ombygget eller renoveret i perioden fra 1950 frem til PCB-forbuddet i byggematerialer i 1977 under mistanke for at indeholde PCB-holdige materialer. Der kan tilsvarende være en risiko i bygninger med lysarmaturer med PCB-holdige kondensatorer, der var tilladt frem til 1986, hvor al import og salg af PCB blev forbudt uanset anvendelse [1, 2].

PCB i indeluften

Figur 1. Elastiske fuger omkring døre og mellem beton og murværk har medført PCB i indeluften.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.