Påhugning på betonnedløbsbrønd

Erfaringsblad
(50) 83 10 17 (annulleret)
Emneord

Problem: Betonnedløbsbrønde har i et afløbssystem to funktioner:

  • Som vandlukke, så kloaklugt forhindres i at trænge ud fra kloaksystemet.
  • Som slamfang, så sand, grus og blade ikke ledes ned i kloaksystemet.

Når ledninger tilsluttes en nedløbsbrønd sker tilslutningerne som påhugning på forhøjelsesrøret. Udføres påhugninger ikke korrekt, kan der opstå forskellige skadelige følgevirkninger.

  • Indragende rørdele kan forhindre oprensning af brøndens slamfang.
  • Dårlig eller helt manglende omstøbning af det påhuggede muffestykke kan medføre, at muffestykket sætter sig eller helt knækker af.
  • Mange påhugninger svækker forhøjelsesrøret.

Fugtproblemer i kældervægge kan fx skyldes dårlig udført arbejde på en nedløbsbrønd. Kan slamfanget ikke renses på grund af indragende rørdele, vil regnvandet efterhånden stuve op i brønden. Vandet kan derefter løbe ud gennem utætte samlinger og revner og give fugtproblemer.

Erfaringsbladets sider

Påhugning på betonnedløbsbrønd - side 1 Påhugning på betonnedløbsbrønd - side 2