Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Pælesvamp

Angreb af Pælesvamp

Problem: Visse træarter, f.eks. fyr, gran, lærk, eg og bøg, har gennem tiden været anvendt til fundering af bygninger og brokonstruktioner. Så længe træværket konstant er helt neddykket i rent, køligt og iltfattigt grundvand, opstår der ikke alvorlige biologiske skader på træet. Men hvis miljøet ændres, f.eks. ved at grundvandstanden sænkes, så toppen af pælene kan få tilført luft, er der risiko for nedbrydning. Konsekvenserne kan blive katastrofale, idet bygningen "sætter sig", og der sker revnedannelser i murværket, som forværres efterhånden som nedbrydningen udvikles. Nedbrydningen kan forårsages af bakterier og overfladeråd. Men den værste nedbryder er Pælesvamp (Physisporinus vitreus).