Gå til hovedindhold

Overfladeimprægnering af murværk

Den imprægnerede overflade afviser slagregnen som vand på en gås

Den imprægnerede overflade afviser slagregnen som vand på en gås.

Imprægnering af murværk benyttes fortrinsvis på skalmurede facader med cementholdige fuger. Behandlingen gør overfladen helt eller delvis vandafvisende, så murværket beskyttes mod opsugning af regnvand, tilsmudsning, algevækst, graffiti eller udfældning af mursalte. Erfaringsbladet gennemgår imprægneringens virkemåde, typiske anvendelse og begrænsning.

ID
(41) 20 09 25

Indledning

Murværk er udsat for opfugtning fra regn, som rammer facaden afhængigt af vindens retning og styrke. Især bygninger uden tagudhæng eller andre afskæmende bygningsdele er eksponerede for slagregn. Regnbelastningen øges desuden med bygningens højde. I det åbne land uden beplantning eller andre lægivende bygninger kan slagregn være en betydelig kilde til fugt, figur 1.

En del af det vand, som tilføres murværkets overflade, opsuges i materialernes porer. Vandet forsvinder igen ved fordampning, når der kommer en periode med tørvejr. Udtørringen er meget langsommere end opsugningen, men befordres af solopvarmning eller varmetransmission indefra. Hvis tilførslen af vand er regelmæssig og langvarig, opsuges der mere vand, end der når at fordampe i de tørre perioder, og murværket er derfor permanent opfugtet.

En ubeskyttet syd- eller vestvendt skalmuret facade er stærkt eksponeret for opfugtning fra slagregn

Figur 1. En ubeskyttet syd- eller vestvendt skalmuret facade er stærkt eksponeret for opfugtning fra slagregn.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.