Overfladebehandling af betongulve

Erfaringsblad
(43) 92 03 30

Indhold

  • Forslag til løsning
  • Planlægning
  • Forklaring

Undertiden ses det, at en tilsyneladende korrekt udført overfladebehandling på et betongulv efter kortere eller længere tids forløb, ved normal anvendelse, revner, buler eller skaller af.

Ofte udføres overfladebehandling af betongulve i produktionslokaler med fast monteret udstyr.

Det betyder, at en reparation af en skadet overfladebehandling, udover reparationsudgifter, belastes med ekstra omkostninger i form af produktionsforstyrrelser og udgifter til nedtagning og genopstilling af udstyr og inventar.

Figur 1. Afskalning og buledannelse på malet betongulv på grund af uforenelighed mellem tidligere og senere udført malebehandling.

Forslag til løsning

Ved overfladebehandling af betongulve er der tre faktorer, som nødvendigvis skal passe sammen:

  • Brugsbelastningen på gulvet
  • Gulvets standard eller tilstand
  • Type af materiale til overfladebehandling.


Brugsbelastningen beskrives på grundlag af en grundig funktionsanalyse.

Det er væsentligt i analysearbejdet at være opmærksom på, om gulvet lejlighedsvis kan blive udsat for ekstreme belastninger af fysisk eller kemisk art.

Ved nye gulve bør gulvkonstruktionen opbygges på grundlag af funktionsanalysen, og der bør udarbejdes en fyldestgørende konstruktionsbeskrivelse, som også omfatter overfladebehandlingen.

Ved eksisterende gulve, især ældre, findes ofte ingen konstruktionsbeskrivelse. Det vil derfor være nødvendigt at udføre en grundig beskrivelse af gulvets tilstand.

En sådan beskrivelse skal indeholde oplysninger om gulvets overflade og eventuelle revnedannelser, men også - og dette er meget vigtigt - oplysninger om gulvets opbygning og betonens styrke.

Ofte vil det være nødvendigt at udtage boreprøver og udføre laboratorieundersøgelser for at få belyst dette forhold tilstrækkeligt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.