Gå til hovedindhold

Afløbsskål

Skål med eller uden vandlås, typisk placeret som gulvafløb.

Kilde
Hovmand, Ulrik A. Illustreret byggeordbog. Huset Hovmand, 1998.

Henvisninger
BYG-ERFA erfaringsblad (47) 11 12 29 Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring
BYG-ERFA erfaringsblad (50) 10 11 30 Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger