Gå til hovedindhold

ABDL-anlæg

Forkortelse for automatisk branddørlukningsanlæg. Automatiske branddørlukningsanlæg er anlæg, som holder selvlukkende døre i åben stilling og ved en given røgkoncentration lukker dørene. Aktivering af anlæggene kan enten ske ved selvstændige detektorer koblet til de automatiske branddørlukningsanlæg, eller ved at integrere ABDL-anlæggene med bygningens automatiske brandalarmanlæg.

Kilde
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Erhvervs- og Boligstyrelsen. København. April 2006.

Henvisning
BYG-ERFA erfaringsblad (39) 19 09 01 Branddøre – montage og vedligeholdelse