Gå til hovedindhold

Oplægning af naturskifer

Porøs naturskifer med begroninger

I forbindelse med såvel renovering som nybyggeri er dog konstateret en række problemer - især i forbindelse med oplægningen, herunder fastgørelsen af de enkelte skifersten. Erfaringsbladet beskriver, hvad der skal sikres inden oplægning, og hvordan der sikres et tæt og holdbart tag. Efter omkring 100 år som tagbelægning på danske bygninger har naturskifertaget bevist sin langtidsholdbarhed i praksis. Ud over at de eksisterende naturskifertage kan trænge til renovering og udskiftning, er tagmaterialet også blevet mere udbredt i nybyggeri. Billedet viser en reparation efter montering af et ovenlysvindue, hvor der er anvendt porøse naturskifer, hvilket har medført begroninger på stenene.

ID
(27) 05 12 08

Indledning

Selv om naturskifertage normalt er meget holdbare, har der vist sig en række problemer ved både bygningsrenovering og nybyggeri. Skaderne kan henføres til:

  • brug af ikke-kvalitetsprøvede produkter fra nye skiferudvindingsområder, fx Kina, Indien, Sydamerika
  • mangelfuld detailprojektering og sikring af tilstrækkelig ventilation ved især tagfod og kip
  • manglende viden om opbygning af de underliggende konstruktioner
  • manglende sortering af naturskiferstenene inden oplægning
  • anvendelse af uhensigtsmæssigt værktøj og forkerte fastgørelser
  • manglende planlægning inden udlægning, fx så afsluttende sten er for små
  • manglende montering af såkaldt ”skiferliste” ved rygning og tagfod
  • manglende hensyntagen til leverandørens anvisninger.

I det følgende beskrives forholdsregler i forbindelse med såvel projektering som udførelse af naturskifertag.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.