Gå til hovedindhold

Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering

Hindring af fugtopstigning fra underliggende jordlag

Helt frem til begyndelsen af 1970’erne er der udført mange terrændæk opbygget uden – eller med et ofte ikke-virkende – kapillarbrydende grus- eller slaggelag til hindring af fugtopsugning fra underliggende jordlag. Herved er konstateret fugtproblemer. Terrændækkets betonplade udsættes også ofte for opfugtning, fx i forbindelse med kondensdannelse, rørskader og oversvømmelser. Ved efterfølgende renoveringer skal fugtproblemerne løses hensigtsmæssigt – og uden risiko for skimmelvækst. I erfaringsbladet beskrives undersøgelser, som kan bidrage til beslutningsgrundlaget for valg af effektive og holdbare løsninger samt forslag til udbedring af skader.

ID
(13) 14 12 12

Indledning

Den konstruktive opbygning af terrændæk på en betonplade er bestemt af bygningsreglementernes krav på udførelsestidspunktet. De mest almindelige typer er:

 • strøgulvkonstruktioner,
 • terrændækkonstruktioner med svømmende gulve, fx træplademateriale på trykfast isoleringsmateriale,
 • betonplade med underliggende isolering.

Gennem årene er regler og anvisninger for fugtbeskyttelse skærpet. Opmærksomheden har især været rettet mod:

 • art og tykkelse af kapillarbrydende lag,
 • tykkelse og kvalitet af betondæk,
 • kuldebroisolering ved betonpladens tilslutning til sokkel,
 • fugtspærre i ydervægge,
 • fugtspærre i indervægge,
 • fugtspærre på betonpladen,
 • tykkelse af isolering oven på betonpladen.

Ved fugtskader på terrændæk anbefales grundige undersøgelser af opfugtningens årsag før retablering – herunder eventuel fugtopsugning i betonpladen fra underliggende jordlag. Fugten kan fx medføre:

 • deformation/nedbrydning af trægulvkonstruktion uden fugtbeskyttelse (figur 1),
 • skimmelvækst og indeklimagener.
figur1

Figur 1. Fugtskadet gulv efter pludselig opstået vandskade.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.