Opbygning af brøndbunde

Erfaringsblad
(50) 87 06 15 (annulleret)

Problem: I afløbssystemer anvendes nedgangsbrønde som rense- og inspektionsadgang. Brøndene medfører en afbrydelse af ledningernes forløb og dermed mulighed for forstyrrelse af vandets strømning. Dårligt udførte brøndbunde kan give anledning til en række forskellige problemer eller skader:

  • Tilstopning på grund af forkert eller uhensigtsmæssig opbygning af bundløb.
  • Lugtgener på grund af aflejringer, der ikke skylles med igennem brønden.
  • Ud- eller indsivning gennem utætte tilslutninger.
  • Sætninger på grund af dårlig eller manglende understøbning af brønd eller bundrende.
  • Rotteplager. Rotterne kan gnave sig ud ved defekte tilslutninger.

Erfaringsbladets sider

Opbygning af brøndbunde - side 1 Opbygning af brøndbunde - side 2