Opbygning af brøndbunde

Erfaringsblad
(50) 87 06 15 (annulleret)

Problem

I afløbssystemer anvendes nedgangsbrønde som rense- og inspektionsadgang.

Brøndene medfører en afbrydelse af ledningernes forløb og dermed mulighed for forstyrrelse af vandets strømning.

Dårligt udførte brøndbunde kan give anledning til en række forskellige problemer eller skader:

■ Tilstopning på grund af forkert eller uhensigtsmæssig opbygning af bundløb.

■ Lugtgener på grund af aflejringer, der ikke skylles med igennem brønden.

■ Ud- eller indsivning gennem utætte tilslutninger.

■ Sætninger på grund af dårlig eller manglende understøbning af brønd eller bundrende.

■ Rotteplager. Rotterne kan gnave sig ud ved defekte tilslutninger.

Erfaringsbladets sider

Opbygning af brøndbunde - side 1 Opbygning af brøndbunde - side 2