Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften

Erfaringsblad
(43) 99 11 23 (annulleret 02.03.2011)

Indhold

  • Indledning
  • Fugtforhold i en ny bygning
  • Fugtforhold ved renovering
  • Betydning af høj relativ luftfugtighed i rumluft
  • Hvordan undgås problemerne
  • Tidsrum imellem aflevering og ibrugtagning
  • Hvad skyldes opbuling
  • Udbedring

Indledningsbilledet viser et trægulv, som er bulet op på grund af høj luftfugtighed forårsaget af byggefugt afgivet fra fugtige vægge. Gulvfladen er efterfølgende skåret op blandt andet for at udligne spændingerne i gulvfladen. Trægulvet er udlagt som et svømmende gulv med et stålbøjlesystem på et undergulv af spånplade.

Opbuling af gulvet fandt sted i tidsrummet fra aflevering af det færdige gulv til ibrugtagning af rummet.

I dette blad redegøres der for, hvorledes opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt kan undgås. Endvidere redegøres der for hvilke muligheder, der findes for udbedring, når skaden er sket.

Indledningsbilledet viser et trægulv, som er bulet op på grund af høj luftfugtighed forårsaget af byggefugt afgivet fra fugtige vægge. Gulvfladen er efterfølgende skåret op blandt andet for at udligne spændingerne i gulvfladen. Trægulvet er udlagt som et svømmende gulv med et stålbøjlesystem på et undergulv af spånplade.
Opbuling af gulvet fandt sted i tidsrummet fra aflevering af det færdige gulv til ibrugtagning af rummet.
I dette blad redegøres der for, hvorledes opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt kan undgås. Endvidere redegøres der for hvilke muligheder, der findes for udbedring, når skaden er sket.

Indledning

Opbuling af trægulve som følge af fugtudvidelse bemærkes først og fremmest ved at gulvet "gynger" ved almindelig gang over gulvet. Fugtudvidelse af gulvet kan i øvrigt også medføre, at ydervægge skubbes løse fra fundamenter – uden at det i nævneværdig grad konstateres, at gulvet "gynger".
Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt kan have to årsager:

Fugt fra underlaget 

Et trægulv vil kunne optage fugt fra et underliggende, nystøbt betonlag, hvis dette ikke er afdækket med en fugtspærre.
Denne fugtoptagelse kan forhindres ved udlægning af en kraftig polyethylenfolie oven på betonen. Der kan f.eks. anvendes en mindst 0,15 mm folie med overlæg på 100 - 200 mm, som samles med tape. Det skal endvidere sikres, at fugtspærren slutter tæt til vægge etc. Problemet er nærmere omtalt i BYG-ERFA bladene (13) 95 02 24 [3] og (13) 98 09 24 [1].

Fugt fra rumluften

Et trægulv vil kunne optage fugt fra rumluften, som i nye bygninger og ved renovering kan indeholde store fugtmængder.
Opbuling vil i dette tilfælde kunne finde sted, enten hvis normalt udtørrede gulvbrædder ved lægningen er udlagt for tæt, så dimensionsændringer som følge af normale årstidsfugtvariationer ikke kan finde sted, eller hvis den relative luftfugtighed stiger til et niveau, som ikke er forudset. Opbuling vil naturligvis også kunne finde sted som følge af en kombination imellem fugtpåvirkninger nedefra og fra rumluften.
Det er opbuling som følge af fugt i rumluften, der omtales i det følgende.

 

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften - side 1 Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften - side 2 Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften - side 3 Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften - side 4