Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften

Erfaringsblad
(43) 99 11 23 (annulleret 02.03.2011)
Emneord

Indledningsbilledet viser et trægulv, som er bulet op på grund af høj luftfugtighed forårsaget af byggefugt afgivet fra fugtige vægge. Gulvfladen er efterfølgende skåret op blandt andet for at udligne spændingerne i gulvfladen. Trægulvet er udlagt som et svømmende gulv med et stålbøjlesystem på et undergulv af spånplade. Opbuling af gulvet fandt sted i tidsrummet fra aflevering af det færdige gulv til ibrugtagning af rummet. I dette blad redegøres der for, hvorledes opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt kan undgås. Endvidere redegøres der for hvilke muligheder, der findes for udbedring, når skaden er sket.

Erfaringsbladets sider

Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften - side 1 Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften - side 2 Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften - side 3 Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften - side 4