Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften

Gulv

Indledningsbilledet viser et trægulv, som er bulet op på grund af høj luftfugtighed forårsaget af byggefugt afgivet fra fugtige vægge. Gulvfladen er efterfølgende skåret op blandt andet for at udligne spændingerne i gulvfladen. Trægulvet er udlagt som et svømmende gulv med et stålbøjlesystem på et undergulv af spånplade. Opbuling af gulvet fandt sted i tidsrummet fra aflevering af det færdige gulv til ibrugtagning af rummet. I dette blad redegøres der for, hvorledes opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt kan undgås. Endvidere redegøres der for hvilke muligheder, der findes for udbedring, når skaden er sket.

Annulleret
02. marts 2011
ID
(43) 99 11 23