Gå til hovedindhold

Nedbrydning af træ i bygninger

Nedbrydning af træ i bygninger - biologiske skader

I Danmark udbedres der på årsbasis skader alene hidrørende fra råd og svamp for mange millioner kroner. Ved anvendelse af de senere års forskningsresultater skønnes det, at det er muligt at reducere de økonomiske konsekvenser af de årlige skader væsentligt. Dette blad beskriver i mere generel form træ som materiale, vækstbetingelserne for de biologiske skader samt hovedretningslinier for, hvorledes angreb forebygges. Mere specifikke oplysninger om træødelæggende svampe, bakterier og insekter findes i en række særlige erfaringsblade.

ID
(29) 99 04 21
Erstatter
Udgave
2

Generelt

Træ er et byggemateriale med store fordele. Det er let at bearbejde og forener stor styrke med forholdsvis ringe vægt. Træ er imidlertid også et forgængeligt materiale. Det må der tages hensyn til ved projektering, udførelse og vedligeholdelse af en trækonstruktion. Nedbrydning af træ forårsages af:

  • svampe
  • bakterier
  • insekter

Denne biologiske nedbrydning imødegås enten ved konstruktiv eller kemisk træbeskyttelse eller ved en kombination af disse beskyttelsesforanstaltninger. Angreb af svampe, bakterier og insekter kan kun finde sted, hvis fugtprocenten i og omkring træet samt ilt- og temperaturforhold er gunstige. De enkelte svampearter stiller forskellige krav til fugt og temperatur. Det er illustreret i indledningsbilledet, hvor cirklerne viser de områder, inden for hvilke de almindeligste svampe trives bedst. Uden for disse områder vil væksten være langsommere eller gå helt i stå.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.