Gå til hovedindhold

Natursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed

Deformerede marmorsten på en facadebeklædning

Kvaliteten af natursten anvendt til facadebeklædninger, fx marmor, kalksten, skifer eller sandsten, er meget varierende. Nogle typer deformeres så meget med tiden, at deres forankringer svigter, eller den oprindelige styrke reduceres så meget, at naturstenene falder ned og udgør et betydeligt sikkerhedsproblem. I dette erfaringsblad gennemgås materiale-, styrke og stivhedsegenskaber for natursten med henblik på et materialevalg, der passer til anvendelsen. Desuden beskrives nogle af de forhold, hvor projekterende og udførende skal være særligt opmærksomme i forbindelse med anvendelse af natursten til beklædning af facader. På billedet ses deformerede marmorsten på en facadebeklædning.

ID
(41) 10 05 17

Indledning

Natursten har gennem årtusinder været anvendt til opførelse af udvendige massive, bærende vægge. Nu anvendes natursten især som tynde beklædninger, fx på facader, hvor stenene typisk ophænges med beslag, bolte og dorne. I såvel nybyggeri som ved renovering er der mange eksempler på, at stenene ikke har bevaret det ønskede udtryk eller den nødvendige styrke og holdbarhed. Det kan fx medføre revnedannelser, afskalninger, udbøjninger og misfarvninger på facadebeklædninger med natursten. Derfor anbefales, at både bygherrer, rådgivere, projekterende og udførende er særligt opmærksomme ved valg af både natursten og forankringsteknik, da det har afgørende betydning for facadebeklædningens holdbarhed.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.