Gå til hovedindhold

Murværk på konsoller – forebyggelse af revner og fugtproblemer

revner i bunden af udkraget murværk

Konsoller i murværk er ofte placeret tæt ved hjørner, hvilket kan medføre revner i murværket. Revnedannelsen kan reduceres væsentligt ved korrekt projektering og ændrede byggemetoder, fx indlægning af hjørnearmering. Erfaringsbladet illustrerer kompleksiteten ved anvendelse af murværk ophængt på konsoller. Det fremgår af bladet, at der ved projektering kræves en betydelig indsigt i både byggetekniske og statiske forhold. I erfaringsbladet beskrives typiske problemer, fejl og deres afhjælpning i forbindelse med projektering og udførelse. Billedet viser revner i bunden af udkraget murværk som følge af konsoller placeret tæt ved hjørnet.

ID
(21) 16 12 14

Indledning

Murede facader med udkragninger, store vinduesspænd eller uens placering af vinduer har medført udbredt anvendelse af stålkonsoller i murværk (figur 1). Ved sådanne konstruktioner ses dog ofte revnedannelser med efterfølgende fugtskader, fordi der ikke er taget hensyn til bygningsdelenes naturlige temperatureller svindbetingede bevægelser.

I BYG-ERFA erfaringsblad [1] beskrives, hvordan binderkolonner nær hjørnet i murværk forårsager revner. Udeladelse af bindere ved hjørnerne i nybyggeri reducerede dette problem. Brug af konsoller ved skalmuret byggeri kræver, at der foretages detailprojektering, og at der afsættes de fornødne ekstra ressourcer til såvel projektering som udførelse. Alternativt bør der omdisponeres, så anvendelse af konsoller undgås.

Murværkskonsol

Figur 1. Eksempel på konsol.

brud i udkraget murværk

Figur 2. Brud i udkraget murværk under laboratorieforsøg.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.