Modtagekontrol af betonrør, formstykker og brøndgods

Erfaringsblad
(50) 82 10 18 (annulleret)

Problem

En undersøgelse, foretaget af Teknologisk Institut i 1978, viste, at der i afløbssystemer, udført efter 1970, i gennemsnit var 2,7 fejl pr. 100 meter ledning.

Mange fejl var udførelsesfejl, men en del fejl/skader skyldes, at man ved lægning af kloakledningerne har brugt defekte rør. På mange byggepladser foretages der ikke en effektiv modtagekontrol, så defekte rør opdages først, når man efter nogen tid skal montere dem. På dette tidspunkt er det for sent at klage; rørene lægges, og ledningen dækkes til. Nu er rørene »ude af syne«, og det er kun fejl, der fører til virkelig akutte brugsgener, fx forstoppelse med tilhørende oversvømmelser, der bliver registreret.

Defekte rør er ensbetydende med en betydelig forringelse af ledningens kvalitet, idet:

■ Revner betyder en svækkelse af ledningens styrke og kan føre til sammenbrud. Desuden er der stor risiko for ind- og udsivning ved revnede rør.

■ Fejl i muffe- eller spidsenden kan medføre, at gummiringssamlingen ikke bliver tæt.

■ Stenreder og andre støbefejl kan nedsætte ledningens styrke og holdbarhed.

Erfaringsbladets sider

Modtagekontrol af betonrør, formstykker og brøndgods - side 1 Modtagekontrol af betonrør, formstykker og brøndgods - side 2