Gå til hovedindhold

Metoder til overfladeprøvning for skimmelsvampe

Undersøgelse af gulvbjælke med enzymmetode, tapeprøve og aftryksprøve

Undersøgelse af gulvbjælke med enzymmetode, tapeprøve og aftryksprøve.

For at undgå fejltolkninger kan det være en fordel at kombinere flere prøvemetoder og supplere med fugtmålinger, når en konstruktion skal undersøges for unormal forekomst af skimmelsvampe. Erfaringsbladet gennemgår de mest almindelige prøvemetoder, der bruges til at undersøge forekomsten af skimmelsvampe på en given overflade.

ID
(99) 21 11 25

Indledning

Skimmelsvampe og deres sporer findes naturligt udendørs, hvor mængden afhænger af årstiden.

En bygningsundersøgelse for skimmelsvampe har til formål at afklare, om der er forhøjet forekomst af skimmelsvampe på bygningsdele. Årsagen kan være ophobning af sporer i støv eller en egentlig vækst af skimmelsvampe. Det vil ofte være relevant at bruge en kombination af flere prøvemetoder for at minimere risikoen for fejltolkning af prøveresultater, figur 1.

Trods mange års forskning foreligger der ikke sikre grænseværdier for, hvornår skimmelsvampe udgør et indeklimaproblem.1 Der er dog bred enighed om, at skimmelvækst, som kan påvirke indeklimaet negativt, skal fjernes. Fugt er en forudsætning for vækst af skimmelsvampe. Er der ikke fugt, stopper væksten. Er der vækst af skimmelsvampe i en bygning, skal fugten altså opspores og fjernes for at undgå yderligere skimmelangreb. Efterfølgende fjernes væksten.2 Når den relative luftfugtighed kommer over ca. 75 %, og temperaturen samtidigt over stiger 5 °C, og der er organisk materiale til stede, fx træ, tapet eller støv, kan skimmelsvampe vokse. Det kræver typisk 3-4 uger med gode vækstbetingelser, for at de kan etablere sig, dog kan gunstige forhold danne skimmelsvampe inden for 1-2 uger.3 Der findes flere tusinde forskellige arter skimmelsvampe, hvoraf nogle forekommer mere hyppigt i boliger end andre.

Erfaringsbladet gennemgår de mest almindelig anerkendte metoder, som bruges ved bygningsundersøgelser for at påvise skimmelvækst på en bygningsdel. Erfaringsbladet gennemgår ikke metoder til at måle skimmel i luft, i støv eller inden i porøse materialer.

Flere prøvemetoder for at minimere risikoen for fejltolkning af prøveresultater

Figur 1. En aftryksprøve alene fra punkt 2 kan fejlagtigt tolkes som vækst på prøvestedet. Det høje kimtal skyldes dog ophobede skimmelsporer aflejret i støv, fx fra det egentlige vækstområde i punkt 1 eller støv udefra.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.