Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage

Indhold

  • Indledning
  • Vindkræfter
  • Mekanisk fastgørelse
  • Beregningsforudsætninger

De fleste tagdækninger af tagpap og tagfolie samt kompletterende bygningsdele (fx ovenlys og tagbrønde) fastgøres mekanisk til underlaget.

I erfaringsbladet omtales årsager til svigt i forbindelse med stormskader, fx udtrækning af beslag fra underlaget, utilstrækkelig længde og antal af beslag, uens kræfter på beslag, eller beslag, der ved vindsug på taget trækkes gennem tagdækningen.

Herudover angives forslag til løsninger for hensigtsmæssig fastgørelse. 

Billedet viser, hvordan kraftigt vindsug på et bygningshjørne har nødvendiggjort midlertidig placering af ballast for at hindre afrivning af en utilstrækkelig fastgjort tagmembran.

Indledning

Skitse af vindsug

 

Figur 1. Ved vindsug bøjer tynde tagbelægninger op og dermed opstår risiko for gennemtrækning af skiven på toppen af beslaget.

 

I forbindelse med storm konstateres i enkelte tilfælde afrivning af tagmembran (tagpap og -folie) og isolering på flade tage (lav hældning), fx forårsaget af:

• utilstrækkeligt antal beslag (til at optage vindkræfterne),

• mangelfuld – eller ingen – fastgørelse af beslag til underlaget.

Overbelastning af beslag kan forekomme, når der i dimensioneringen ikke er taget hensyn til, at vindsug på taget kombineres med et indvendigt overtryk – fx forårsaget af en åbentstående port eller overtryk på undersiden af udhæng og ovenlys.

Placering af beslag med uens afstand (asymmetrisk) kan medføre, at enkelte beslag overbelastes, så der indledes en „fremadskridende“ skade på en større tagflade.

Utilstrækkelig fastgørelse og deraf følgende svigt kan forekomme, fx hvis beslagene:

• „rammer ved siden“ af toppen i ståltrapezplader,

• ikke fastgøres i vaffelbetonpladers 40 mm tykke felter, men i de mellemliggende – kun 20 mm tykke – områder.

Hætter og tagbrønde kan være så dårligt – eller slet ikke – fastgjort, at de løftes under vindsug.

Isoleringsplader under tagmembraner kan forskubbe sig.

Dette kan dog modvirkes, hvis hver isoleringsplade fastholdes med mindst et beslag.

Der kan også opstå skader, hvis beslag trækkes gennem tagbelægning. Dette forekommer især ved tynde tagbelægninger, som ved sug på taget bøjer op mellem fastgørelserne, så beslaget Flade tage Tagpap Tagfolie Fastgørelse Ovenlys 47 09 12 20 (47) 96 02 22 kan rives igennem eller ud af kanten på tagmembranen (figur 1).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage - side 1 Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage - side 2