Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage

De fleste tagdækninger af tagpap og tagfolie samt kompletterende bygningsdele fx ovenlys og tagbrønde) fastgøres mekanisk til underlaget. I erfaringsbladet omtales årsager til svigt i forbindelse med stormskader, fx udtrækning af beslag fra underlaget, utilstrækkelig længde og antal af beslag, uens kræfter på beslag, eller beslag, der ved vindsug på taget trækkes gennem tagdækningen. Herudover angives forslag til løsninger for hensigtsmæssig fastgørelse. Billedet viser, hvordan kraftigt vindsug på et bygningshjørne har nødvendiggjort midlertidig placering af ballast for at hindre afrivning af en utilstrækkelig fastgjort tagmembran.

Erfaringsbladets sider

Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage - side 1 Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage - side 2