Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Skader som følge af mangel på vejrligsforanstaltninger

Bygningsfacader

Problem: Det danske klima er lunefuldt med nedbør og blæst, og med hyppig vekslen mellem frost og tø. Tager man ikke de klimatiske forhold i betragtning ved opførelsen af et byggeri, kan bygværket tage alvorlig skade - under særligt ugunstige omstændigheder varig skade. Under bygningens opførelse kan der falde megen nedbør - regn, dug, rim og sne - på etagedæk, tagdæk og ubeskyttede konstruktioner. Hvis bygningen ikke er lukket i takt med opførelsen, og hvis nedbørsvandet ikke er afledt til kloak, vil der kunne løbe forurenet vand ned og tilsmudse facader og andre bygningsoverflader. Frost kan give skader på det udførte arbejde og på ubeskyttede materialeoplag. Sne og is kan genere produktion og arbejdsmiljø på veje, stilladser og arbejdspladser på selve byggepladsen og i råhuset. Slagregn og fygesne kan forstærke generne. Kraftig blæst kan også bringe beskyttelsesforanstaltningers stabilitet i fare og i værste fald give sammenstyrtningsulykker.

ID
(99) 93 02 15