Gå til hovedindhold

Maling af pudsede facader

Afskalning af puds

Maling af pudsede facader er både æstetisk og holdbarhedsmæssigt en god løsning i forbindelse med vedligehold af bygninger. Man oplever imidlertid tilfælde, hvor maling hurtigt skaller af eller hvor hele pudsflader løsner sig og falder af, selv på steder hvor pudsen har været fastsiddende i mange år. Årsagen kan være, at pudslaget ikke er stærkt nok til at bære en maling eller, at den anvendte maling er for tæt. Figur 1. Afskalning af puds på grund af behandling med diffusionstæt maling.

ID
(41) 91 04 15

Forslag til løsning

I forbindelse med beslutning om malebehandling af en pudset overflade er det nødvendigt at kende de egenskaber, som den aktuelle puds har, f.eks.:

  •  hvilken mørtel er anvendt?
  •  hvilken sammenhængsstyrke har pudsen?
  •  hvilken beskaffenhed har overfladen?

Sammenhængsstyrken af pudslaget kan f.eks. undersøges med Saeberg trækprøveapparat efterISO 4624.

Med hensyn til overfladens beskaffenhed bør man først vurdere, om overfladen er uden revner og tilstrækkelig jævn til at give et tilfredsstillende slutresultat, idet en meget ujævn overflade bliver årsag til en uensartet malingslagtykkelse. Den pudsede overflade skal endvidere kunne tåle en slibning med carborundumsten nr. 80 uden at smuldre.

Overvejer man at male en pudset teglfacade, skal man undersøge murens alder, idet pudsede teglfacader bør være mindst 2 år gamle før malebehandling udføres, for at undgå problemer med saltudblomstringer. En maling som anvendes til pudsede facader skal være tilstrækkelig diffusionsåben, således at den tillader indefra kommende fugt at diffundere gennem den færdige malebehandlede overflade. Følgende malingstyper kan bruges til maling af pudsede facader:

  •  cementpulvermaling
  •  acrylplastmaling
  •  silikatmaling.

Uanset hvilken malingstype man vælger, skal overfladen være tilstrækkelig rengjort, inden den egentlige malebehandling påbegyndes. På nypudsede facader vil en let slibning ofte være nødvendig for at fjerne eventuelle filtsespor og andre ujævnheder. På eksisterende puds er det oftest nødvendigt med en højtryksspuling for at fjerne urenheder, efterfulgt af en pletspartling med cementfiller. På pudsede og malede facader, hvor der forekommer afskalninger, er det nødvendigt, at al gammel maling og løstsiddende puds fjernes inden genbehandling.

Hvor vedligehold alene omfatter malearbejde, skal man være opmærksom på, at gentagne behandlinger på stærkt fugtbelastede facader øger risikoen for fugtophobning, selvom der anvendes diffusionsåben maling. Malingslagets diffusionsevne nedsættes nemlig, når malingslaget genbehandles. Ved genbehandling bør man så vidt muligt anvende samme type maling som tidligere er anvendt. Såfremt man ønsker at skifte malingstype, vil det som regel være nødvendigt med en totalafrensning. Før grundings- og malearbejdet igangsættes, skal overfladen være ensartet hvidtør. Ved udførelsen af grundings- og malearbejdet er det vigtigt, at leverandørens anvisninger følges.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.