Gå til hovedindhold

Lyd- og støjforhold i skolelokaler – efterklangstid og akustisk regulering

lyd  og støj i klasselokale

Bladet beskriver en enkel metode til beregning af efterklangstid, nogle årsager til dårlig akustik, og praktiske løsninger på støjproblemer i skolelokaler. Der bruges en del ressourcer på lydregulering i skoler og skolefritids-ordninger for at forbedre arbejdsmiljøet. Men forventningerne indfries ikke altid, og det skyldes ofte manglende kendskab til akustiske forhold. Mange af lokalerne - både ældre, renoverede og nyopførte - opfylder ikke mindstekravene i Bygningsreglementet. Erfaringer med nye undervisningsformer viser desuden behov for lavere efterklangstid end foreskrevet.

ID
(99) 01 03 02

Indledning

Ved velovervejet indretning og materialevalg i et skolelokale kan lydforholdene - blandt andet efterklangstiden - forbedres betydeligt. Lydforholdene i skolelokaler kan fx bidrage til at sikre:

  • lærerens mulighed for at undervise med færrest mulige lydgener,
  • bedre vilkår for elevernes indlæring.

Ved ophold i et rum der runger (lang efterklangstid), klinger lyden ikke af, før den næste lydkilde lægger sig oveni. Støj fra aktive børn i et sådant lokale er generende, og det kan være næsten umuligt at forstå, hvad der bliver sagt. Et rums efterklangstid bestemmes af såvel mængden som fordelingen af såkaldt lydabsorberende materialer (lydabsorbenter) - der må hverken være så få, at efterklangstiden bliver for lang, eller så mange, at lokalet bliver lyddødt.

BEMÆRK:

  • Hårde, blanke eller massive overflader tilbagekaster (reflekterer) lyd, mens de bløde eller porøse opfanger (absorberer) lyden.
  • Hårde overflader og store rumvolumener skaber lang efterklangstid, mens bløde overflader og mindre volumen skaber kort efterklangstid.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.