Lugtgener fra gulvafløb i boliger

Erfaringsblad
(50) 05 12 05

Indhold

 • Indledning
 • Gulvafløbets funktion
  • Placering og udformning
  • Materialer
 • Forebyggelse af lugtgener
  • Utætheder ved gulvoverflade
  • Indbygningsvandlås
  • Fald på sideindløb
  • Tilbageskylning (overstrømning)
  • Udluftning af afløbsystem over tag
 • Vedligehold
  • Udtørring af gulvafløb

I dette erfaringsblad omtales de mest almindelige årsager til lugtgener, og hvordan de kan undgås ved såvel korrekt projektering og arbejdsudførelse som jævnlig rengøring. Lugtgener kan også forårsages af utilstrækkelig tilføring af vand til gulvafløbet i forbindelse med daglig brug, således at der er risiko for, at vandlåsen udtørrer. Der forekommer ofte lugtgener fra gulvafløb i badeværelser, bryggerser og andre vådrum – i både nye og ældre boliger. Problemerne kan ikke alene henføres til utilstrækkelig rengøring, men også til en række tekniske forhold. På indledningsbilledet ses et gulvafløb, der trænger til at blive renset.

Indledning

Lugtgener fra gulvafløb i badeværelser og andre vådrum kan ofte henføres til dårlig vedligeholdelse samt stigende priser på brugsvand og deraf følgende vandbesparende foranstaltninger, fx øget brug af vandbesparende armaturer og udskiftning af badekar med brusearrangementer. Reduceret vandforbrug medfører uundgåeligt mindre vandgennemstrømning – og dermed øget opsamling af urenheder i vandlåse, der skal fungere som lugtlukker. Dette har ændret funktionsbetingelserne for vandlåse i gulvafløb.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Lugtgener fra gulvafløb i boliger - side 1 Lugtgener fra gulvafløb i boliger - side 2