Gå til hovedindhold

Lufttæthed i ældre bygninger – efter renovering og fornyelse

Termografi af lufttæthed i ældre bygninger

Ved at forbedre lufttætheden i forbindelse med renovering kan der opnås dels reduceret energiforbrug dels komfortmæssige fordele, fx højere temperatur på overfladerne og mindre træk. Det er dog ikke altid, at indsatsen forbedrer lufttætheden i praksis – ofte konstateres at tætheden forringes. I erfaringsbladet gennemgås, hvilke krav – afhængigt af renoveringens omfang – der kan stilles til lufttæthed, og hvordan den kan opnås. Desuden angives, hvor der forudsættes opmærksomhed, og hvordan forholdene kan kontrolleres. Billedet viser, hvordan indstrømmende luft gennem etagedækket køler gulvet i tagetagen på en energirenoveret bygning, hvor tætheden ved tagfod og etagedæk ikke har været i fokus.

ID
(99) 16 08 31

Indledning

Kravene til lufttæthed i nybyggeri [1] er indført for at hindre energispild, når varm luft strømmer ud gennem utætheder i klimaskærmen. Ved bygningsrenovering er der ikke tilsvarende krav til bygningens tæthed, men det forventes, at de fornyede bygningsdele er udført bedre/tættere end de oprindelige [2, 3, 4, 5, 6].

Der kan ofte opnås væsentlige forbedringer af både varmetab og komfort ved en beskeden indsats. Forbedring af klimaskærmens lufttæthed medfører mere behageligt indeklima med færre trækgener, fordi ukontrollerede luftstrømninger gennem tilfældige utætheder undgås (figur 2). Øget lufttæthed medfører oftest også behov for bedre ventilation for at undgå fugtproblemer [7, 8], fx kondens på kolde overflader. De dele af en bygning, som ikke omfattes af renovering/ombygning anbefales også vurderet, så eventuelle åbenlyse utætheder kan udbedres.

Tætning af gennemføring af installation

Figur 1. I en eksisterende bygning kan der opnås væsentlige forbedringer ved forholdsvis simple tiltag, fx som her tætning omkring installationer.

Skitse af tæthedsplan

Figur 2. Vindpåvirkning og luftstrømning i og gennem bygning, fx trækgener i vindside og varmetab via utætheder i klimaskærms læside. Sammenhængende tæthedsplan (rød streg) reducerer luftstrømning gennem klimaskærmen, dvs. mindre varmetab og øget komfort.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.