Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner

Erfaringsblad
(50) 14 12 30
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Placering af anlæg og sikring mod oversvømmelser
 • Afstande og fald
 • Jordens nedsivningsevne
 • Lavninger i græsplæne
 • Regnbede
 • Faskiner
 • Udførelse af nedsivningsanlæg
 • Nedsivningsundersøgelse
  • Prøvehuller
  • Vandmætning af jorden
  • Infiltrationsevne og nedsivningshastighed
 • Tjekliste

De senere års hyppige, kraftige regnbyger har i nogle områder medført oversvømmelser i såvel kældre som på terrænet omkring bygninger. I mange kommuner undersøges muligheder for at aflaste kloaksystemerne ved, at de enkelte grundejere håndterer afledning af regnvand på egen grund. I erfaringsbladet beskrives, hvordan tagvand og regnvand fra terrasser og andre befæstede arealer kan nedsives ved udledning på græsplæne, i regnbede og faskiner – i daglig tale lokal afledning af regnvand (LAR). Desuden gennemgås forudsætninger for nedsivning og nødvendige forundersøgelser før realisering – herunder dimensionering og udformning af anlæg til nedsivning af regnvand. Anlægstyperne kan anvendes ved både parcelhuse og større bebyggelser. Bemærk: Beregningseksemplet i "Eksempel 1. Beregning af nedsivningshastighed" er rettet i forhold til pdf-udgaven.

Indledning

For at undgå problemer med oversvømmelser i kælder og terræn – og dermed fugt i bygninger – skal nedsivningsanlæg dimensioneres, udformes og udføres efter gældende lovgivning og anvisninger [1, 2, 7]. Bemærk, at nedsivning af regnvand kræver tilladelse fra kommunen [1, 2].

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner - side 1 Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner - side 2 Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner - side 3 Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner - side 4