Gå til hovedindhold

Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner

lokal afledning af regnvand

De senere års hyppige, kraftige regnbyger har i nogle områder medført oversvømmelser i såvel kældre som på terrænet omkring bygninger. I mange kommuner undersøges muligheder for at aflaste kloaksystemerne ved, at de enkelte grundejere håndterer afledning af regnvand på egen grund. I erfaringsbladet beskrives, hvordan tagvand og regnvand fra terrasser og andre befæstede arealer kan nedsives ved udledning på græsplæne, i regnbede og faskiner – i daglig tale lokal afledning af regnvand (LAR). Desuden gennemgås forudsætninger for nedsivning og nødvendige forundersøgelser før realisering – herunder dimensionering og udformning af anlæg til nedsivning af regnvand. Anlægstyperne kan anvendes ved både parcelhuse og større bebyggelser. Bemærk: Beregningseksemplet i "Eksempel 1. Beregning af nedsivningshastighed" er rettet i forhold til pdf-udgaven.

ID
(50) 14 12 30

Indledning

For at undgå problemer med oversvømmelser i kælder og terræn – og dermed fugt i bygninger – skal nedsivningsanlæg dimensioneres, udformes og udføres efter gældende lovgivning og anvisninger [1, 2, 7]. Bemærk, at nedsivning af regnvand kræver tilladelse fra kommunen [1, 2].

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.