Løse gulvklinker på betonunderlag

Problem: Klinker, dvs. sintrede keramiske fliser udlagt på et betonunderlag er en meget anvendt og indarbejdet gulvkonstruktion. Skader på sådanne gulve i form af løse klinker, opskydninger eller opbuling af felter samt revnedannelser er dog et tilbagevendende problem, uanset at et har været diskuteret i fagkredse i mange år. Skader, såsom knusning af klinker og nedbrydning af klinker og fuger som følge af kemiske påvirkninger, behandles ikke i dette blad. Disse påvirkninger kan dog være medvirkende til, at ovennævnte skader opstår.

Erfaringsbladets sider

Løse gulvklinker på betonunderlag - side 1 Løse gulvklinker på betonunderlag - side 2