Linoliebehandling af udvendigt træværk

Erfaringsblad
(49) 07 05 02

Indhold

 • Indledning
 • Linoliebehandling – hvornår?
 • Trækvalitet og fugt
 • Linolieprodukters kvalitet
 • Kold- eller varmpresset linolie?
 • Malingen er ikke det vigtigste
 • Grunding
 • Tørring
 • Opløsningsmidler, fungicid og bor
 • Ældning og vedligehold
 • Miljøvenlighed
 • Systembehandling
 • Arbejdsmiljø

Linolie har i flere hundrede år – frem til 1950'erne – været det mest anvendte bindemiddel i maling til træværk. I 1990'erne blev linolieprodukter atter bragt i anvendelse, blandt andet som følge af miljødebat og dårlige erfaringer med de første generationer af vandbaserede malinger. Moderne linolieprodukter har dog ikke altid de samme egenskaber som tidligere. I det følgende beskrives de særlige egenskaber ved linoliebehandling (grundingsolie og maling) og en række forhold, som kræver opmærksomhed. Indledningsbilledet viser gode og dårlige eksempler på linoliebehandlede vinduer cirka 5–7 år efter arbejdets udførelse.

Indledning

En korrekt, veludført behandling med linolieprodukter kan beskytte udvendigt træværk effektivt. Linoliebehandling forudsætter dog omhyggelig arbejdsudførelse for at undgå risiko for fejl og svigt [1, 2]. Der er ikke dokumenteret væsentlige forskelle på holdbarheden af træværk, som er behandlet med henholdsvis linolieprodukter og moderne træbeskyttelsessystemer på alkyd- og akrylbasis.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Linoliebehandling af udvendigt træværk - side 1 Linoliebehandling af udvendigt træværk - side 2