Gå til hovedindhold

Lette bærende facadeelementer – pas på ved udskiftning af vinduer

hus med ikke-bærende skalmur

Mange typehuse fra 1960’erne og 1970’erne er udført med lette træskeletelementer i hele eller dele af facaden. I elementerne indgår de lodrette, bærende dele ofte som karme i vinduer og døre. I forbindelse med udskiftning af vinduerne ses der jævnligt eksempler på, at de bærende sidekarme bliver skåret over og fjernet. Dette erfaringsblad gennemgår den typiske opbygning af disse konstruktioner og nævner de forholdsregler, man skal tage i forbindelse med vinduesudskiftninger. Bladet angiver løsninger, der sikrer stabilitet og ikke svækker konstruktionen. Billedet viser et typisk eksempel på et hus med ikke-bærende skalmur og lette bærende facadeelementer med gennemgående vinduesbånd.

ID
(31) 17 11 21

Indledning

Der er gennem en årrække set eksempler på, at husenes ejere, tekniske rådgivere og udførende håndværkere ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på facadeelementernes bærende funktion og derfor har fjernet de bærende stolper (sidekarme) i forbindelse med eksempelvis vinduesudskiftninger [1].

Med type- og seriehusbyggeriets fremkomst i1960’erne og 1970’erne opstod der flere nye byggemetoder. Blandt andre anvendelsen af lette bærende facadeelementer med karakteristiske lange vinduesbånd. De blev anvendt helt frem til begyndelsen af 1980’erne. Manglende opmærksomhed på facadeelementernes bærende funktion skyldes formodentlig, at det umiddelbart forekommer ulogisk, at vindueskarme er en del af den bærende konstruktion. Teknikere og udførende foretager derfor ikke altid den nødvendige statiske vurdering. En vurdering vil ofte vise, at det er nødvendigt at etablere en anden form for bæring.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.