Gå til hovedindhold

Let byggeri – husk afdækning i byggeperioden

Afdækning i forbindelse med renoveringsarbejde af let byggeri

I dette erfaringsblad omtales de vigtigste omstændigheder, hvor der er risiko for ødelæggelse af materialer og indtrængning af nedbør samt efterfølgende vækst af skimmelsvampe. Desuden angives forholdsregler, der kan modvirke problemerne. Erfaringerne baseres primært på nyt byggeri, men forholdsreglerne gælder i vid udstrækning også renoveringsarbejde. I de senere år er der konstateret adskillige tilfælde af skimmelsvampevækst på træ- og gipsbaserede materialer i tag- og vægkonstruktioner. Årsagen er ofte manglende agtpågivenhed ved afdækning mod nedbør i byggeperioden. Indledningsbilledet viser afdækning med telt i forbindelse med renoveringsarbejde.

ID
(99) 02 11 29

Indledning

Der opføres i stort omfang nyt byggeri med gipsplader, træ og træbaserede materialer. Byggeri med sådanne lette materialer og komponenter benævnes ofte "tørt byggeri". I modsætning hertil vil byggeri, hvor der anvendes murværk og beton, "fødes" med betydelige mængder byggefugt. I "tørt byggeri" ses dog ofte, at opfugtning som følge af nedbør medfører fugtdeformationer og skimmelsvampevækst i byggeperioden eller i den første tid efter byggeriets ibrugtagen. Det er derfor vigtigt, at materialer og bygningsdele forhindres i at blive opfugtet af nedbør under byggeriet. Ved vækst af skimmelsvampe viser en efterfølgende gennemgang af byggemødereferater og meteorologiske forhold i byggeperioden ofte, at materialer og bygningsdele har været udsat for betydelige mængder nedbør på grund af utilstrækkelig afdækning.

Det ses også ofte, at et byggeri fortsættes – uden udtørring eller udskiftning af opfugtede materialer – da det forventes, at påvirkninger fra sol og vind giver tilstrækkelig udtørring. Dette er dog langtfra altid tilfældet. Det skal bemærkes, at en entreprenør har pligt til at beskytte sit arbejde indtil aflevering, og at utilstrækkelig afdækning kan være ansvarspådragende. I det følgende beskrives, hvordan såvel projekterende som udførende og bygherrer kan bidrage til at sikre "tørt byggeri". I et tidligere BYG-ERFA blad [1] gennemgås forskellige former for afdækning med fx telte og presenninger.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.