Isolering af kolde gulve over lave krybekældre ved indblæsning af isoleringsmateriale

Erfaringsblad
(13) 87 03 16 (annulleret 01.01.1992)
Udgave
2

Problem: Efterisolering af lave krybekældre har hidtil været vanskeligt at udføre til en økonomisk rimelig pris. Problemet har været, at man enten måtte optage gulvet i sin fulde udstrækning og begynde forfra med en ny konstruktion, eller også skulle man foretage en fundamentsisolering med de problemer, det giver med dræn, rørledninger og kabler.

Erfaringsbladets sider

Isolering af kolde gulve over lave krybekældre ved indblæsning af isoleringsmateriale - side 1 Isolering af kolde gulve over lave krybekældre ved indblæsning af isoleringsmateriale - side 2