Fugt i kraftigt isolerede terrændæk med trægulv

Erfaringsblad
(13) 80 02 24 (annulleret 24.02.1995)

Problem

Isoleringstykkelsen i terrændæk er i de senere år blevet kraftigt forøget.

I konstruktoner med gulve af træ, hvor hele isoleringen er placeret over en fugtspærre, kan der af og til konstateres kondensvand på membranens overside.

Disse fugtproblemer opstår især ved: fundament (randzone), terrændæk udført om vinteren og ekstreme rumklimaforhold

Skaderne giver sig indledningsvis udslag i en såkaldt "vaskebrædtsoverflade". Senere vil lugtgener samt råd- og svampeangreb være følgevirkninger.

Erfaringsbladets sider

Fugt i kraftigt isolerede terrændæk med trægulv - side 1 Fugt i kraftigt isolerede terrændæk med trægulv - side 2