Gå til hovedindhold

Korrosionstrægt stål som facadebeklædning

Lokale gennemtæringer af stålet

Korrosionstrægt stål anvendes fortrinsvis til facadebeklædning, men også til kapperør i fri luft, til ledningsmaster, dvs. simple og veldrænede konstruktioner. Korrekt anvendt har materialet god korrosionsbestandighed og kræver ingen vedligeholdelse. Der er imidlertid set en del tilfælde, hvor forkert anvendelse har medført lokale gennemtæringer af stålet eller misfarvning af tilstødende bygningsdele. Desuden har det vist sig, at den generelle korrosionshastighed er noget højere end tidligere antaget, og man bør derfor regne med et noget større korrosionstillæg. Indledningsbilledet viser gennemtæring af facadebeklædning på grund af utilstrækkelig ventilation og vandafledning bag beklædning. I dette blad beskrives, hvad der kan gøres for at undgå korrosionsskader.

ID
(41) 99 09 28
Udgave
2

Forebyggelse af skader

1. Undgå anvendelse af korrosionstrægt stål i udpræget maritim atmosfære.
2. Pladetykkelser under 2 mm frarådes normalt.
3. Bag facadebeklædningen bør der være en effektiv ventilation til det fri.

Ved fastgørelse af facadebeklædningen bør der anvendes afstandsskiver. Herved undgås vandansamlinger mellem facadebeklædningens enkelte dele eller mellem facadebeklædningen og tilstødende bygningsdele (figur 1).

4. Der bør være afløb for regnvand. Alle dele af overflader, som kan komme i kontakt med regnvand, bør have en hældning pa mindst 10°.
5. Alle vandrette, indadbukkede kanter bør hælde mindst 40°, således at løse rustpartikler fra pladens bagside kun i ´ringe omfang bliver liggende (figur 2).

Kanter bør forsynes med drypnæse, så opstigning af regnvand på pladens bagside minimeres.

6. Facadebeklædning og andre udvendige bygningsdele af korrosionstrægt stål bør udformes således, at regnvand ikke kan løbe fra disse og ned over bygningsdele, hvor afsmitning er uønsket.

fastgørelse af facadebeklædning

Figur 1. Eksempel på fastgørelse af facadebeklædning. Vandret snit.

fastgørelse af facadebeklædning

Figur 2. Eksempel på fastgørelse af facadebeklædning. Lodret snit.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.