Korrosion af zinktagdækning

Erfaringsblad
(47) 15 05 31
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Skillelag
 • Varme, uventilerede tage
 • Kolde, ventilerede tage
 • Vandtæt tagdækning?
 • Zinktagbelægninger – forudsætninger
 • Kolde tage – bræddeunderlag
 • Kolde tage – træpladeunderlag
 • Patinering af zink
 • Udførelse
 • Bagsidekorrosion
Gennem de seneste par årtier er anvendelse af zinkbeklædte tage atter blevet almindeligt.

Zinkbeklædninger kan anvendes på både varme og kolde tagkonstruktioner.
Undertiden konstateres utætheder som følge af korrosion fra bagsiden.
Sådanne korrosionsskader benævnes enten varmtvandskorrosion eller oftest bagsidekorrosion.
I erfaringsbladet beskrives årsager til utætheder som følge af denne korrosion fra bagsiden.
Herudover omtales forholdsregler, som kan imødegå skaderne.
Billedet viser et buet zinkbeklædt tag med stående fals.

 

Indledning

Hul i zinktag

Figur 1. Hul i zinktag betragtet fra tagets yderside.

Der er konstateret et øget antal skader på zinkbeklædte tagflader i form af såkaldt bagsidekorrosion bag på de normalt 0,7–0,8 mm tykke zinkplader (figur 1, 2 og 3).
Korrosionen opstår, hvis der vedvarende er vand i kontakt med zinkbeklædningens bagside.
Vand på zinkbeklædnings bagside kan stamme fra utætte false, ukorrekte samlinger, byggefugt, utætheder i underliggende dampspærre eller kondens som følge af temperaturvariationer nat/dag.
De enkelte leverandører har retningslinjer for opbygning og udførelse af konstruktioner, så bagsidekorrosion kan undgås.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Korrosion af zinktagdækning - side 1 Korrosion af zinktagdækning - side 2