Gå til hovedindhold

Korrosion af zinktagdækning

tag

Gennem de seneste par årtier er anvendelse af zinkbeklædte tage atter blevet almindeligt. Zinkbeklædninger kan anvendes på både varme og kolde tagkonstruktioner. Undertiden konstateres utætheder som følge af korrosion fra bagsiden. Sådanne korrosionsskader benævnes enten varmtvandskorrosion eller oftest bagsidekorrosion. I erfaringsbladet beskrives årsager til utætheder som følge af denne korrosion fra bagsiden. Herudover omtales forholdsregler, som kan imødegå skaderne. Billedet viser et buet zinkbeklædt tag med stående fals.

ID
(47) 15 05 31

Indledning

Der er konstateret et øget antal skader på zinkbeklædte tagflader i form af såkaldt bagsidekorrosion bag på de normalt 0,7–0,8 mm tykke zinkplader (figur 1, 2 og 3). Korrosionen opstår, hvis der vedvarende er vand i kontakt med zinkbeklædningens bagside. Vand på zinkbeklædnings bagside kan stamme fra utætte false, ukorrekte samlinger, byggefugt, utætheder i underliggende dampspærre eller kondens som følge af temperaturvariationer nat/dag. De enkelte leverandører har retningslinjer for opbygning og udførelse af konstruktioner, så bagsidekorrosion kan undgås.

Hul i zinktag

Figur 1. Hul i zinktag betragtet fra tagets yderside.

Zinktagdækning med diffusionsåbent undertag

Figur 2. Zinktagdækning med diffusionsåbent undertag, der er uegnet som skillelag.

Gennemtæret zinktagdækning

Figur 3. Gennemtæret zinktagdækning efter seks års placering på plastfolie.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.